abergen - intervju med Randi Brustad om etaten

abergen kommer nå tilbake med et mer omfattende intervju med Randi Brustad i februar 2001.

Vi gjør også forsøk med videoklipp fra samtalene og bilder fra ulike steder der etaten har hatt kontor.

Brustad hadde fra 60-tallet sin første arbeidsplass i etaten ved sjømannskontoret på Mur- almenningen. (Denne avdelingen er nå nedlagt)
Neste arbeidssted var i "Gartnerhallens" bygg der Fylkesarbeidskontoret også var plassert.
Her ble også avdeling for høyere utdannet arbeidskraft etablert.

(Kontorene her er nå fraflyttet)

Avdelingen flyttet til Nygårdsgaten 6, der avdeling for høyere utdannet arbeidskraft fikk kontorer i 5.etasje.

Fylkesarbeidskontoret ble seinere etablert i 2.etasje. (Kontorene her er nå fraflyttet)

Randi Brustad flyttet med Fylkesarbeidskontoret til Møllendalsveien 1, der hun sist arbeidet som kontorsjef ved Markedsavdelingen. (kontorene her er også fraflyttet)
Videoklippet er komprimert fra avi-format til *.wmv som kan leses av nyere programvare. Klikk her for utdrag av intervju